menu zeleny modry zluty fialovy oranzovy cerveny

třída modrý klíček

aktuality

Lesní stezka

Vážení rodiče, LESNI' STEZKA se překládá ze soboty 27.4. na sobotu 25.5. pro nepřízeň počasí.
zveřejněnil: 25.04.2019 Fikerová Jaroslava


Knihovna

Ve čtvrtek 11.4. půjdeme s dětmi do knihovny na Novém Hradci Králové. Vyrazíme v 9.45 hodin a na oběd budeme zase zpátky.
zveřejněnil: 08.04.2019 Javůrková Zdeňka


LESNÍ STEZKA

Lesní stezka malých sportovců Těšíme se na Vás – v sobotu 27. dubna 2019 Sraz účastníků – 14 – 14.30 hodin u rybníku Biřička. Vydáte se lesem, kde na Vás čekají sportovní i vědomostní úkoly. Trasa není dlouhá, zvládnou ji i ti nejmenší. Na závěr stezky čeká děti lanové centrum a hasičská disciplína. V cíli děti obdrží za své snažení buřtík, který si můžete společně s ostatními opéci. Těšíme se na Vaši hojnou účast. Prosíme dobrovolníky, kteří by nám byli ochotni pomoci na stanovištích, nahlaste se ve třídě. Po celou dobu této akce zodpovídají rodiče za bezpečnost svých dětí. Vážení rodiče, informujeme Vás o tom, že na výše uvedené školní akci mohou být zúčastněnými pořizovány audio záznamy, za které škola neodpovídá.
zveřejněnil: 03.04.2019 Kašparová Martina


Divadlo

Ve čtvrtek 21.3. bude v MŠ divadlo ,,Ošklivé kačátko".Vstupné bude uhrazeno z fondu.
zveřejněnil: 19.03.2019 Fikerová Jaroslava


Zápis z třídní schůzky MK

Zápis třídní schůzky rodičů třídy Modrý klíček ze dne 21.2.2019. Celkem bylo přítomno 13 rodičů. Na úvod seznámily paní učitelky rodiče s programem schůzky. Poté seznámila zástupkyně Modrého klíčku (M. Plšková) zúčastněné s obsahem poslední členské schůze Spolku rodičů: - konečný zůstatek na účtu, zůstatek pokladny, kontrola konečného zaúčtování - seznámení rodičů se způsoby podpory spolku v tomto roce - výzva k další spolupráci, poděkování rodičům. Další informace podaly rodičům třídní učitelky Zdeňka Javůrková a Jaroslava Fikerová: - legislativní změny – odlišný způsob financování školství od ledna 2020 - informace o výsledcích hloubkové inspekce, která proběhla v prosinci 2018 - navýšení počtu asistentů v souvislosti s inkluzí - provoz školek v období letních prázdnin (MŠ Klíček otevřena od 29.7. do 9.8. a od 26.8. do 30.8.) - Aplikace Naše MŠ – možnost prohlížet fotky, omlouvat docházku - Odhláška obědů – zda všem funguje? - složení tříd v následujícím školním roce – vzhledem ke zvýšenému počtu odkladů školní docházky nebude možný přestup celých tříd (hlavním kritériem bude věk dítěte) - informace ohledně zmocnění pro odvádění dětí z MŠ (v případě, že nemůže dítě vyzvednout zmocněná osoba, je nutné požádat o vydání dítěte způsobem, který je později doložitelný, např. SMS) - pavilon C – přivádět děti malou brankou, neparkovat před vjezdem do dvora - nosit návleky - vše dětem podepisovat - hračky menší, plyšové, do šuplíku - nové informační tabule v šatnách plánované akce: - 7.3. - přednáška na téma „Školní zralost“ - 26.3. od 16hod ve FK – setkání učitelek ZŠ s rodiči budoucích školáků - 23.4. od 9.00 - Dopoledne otevřených dveří - 27.4. od 14hod (vítáme pomoc rodičů) – Lesní stezka - 10. a 11.5. Zápis do MŠ - žádost o uvolnění pavilonu C v pátek, 10.5. - 28.5. - MDD (vítáme pomoc rodičů) - 30.5. - výlet do Fajnparku (vstupné hradí rodiče sami) - červen - výstava Na plotě (vítáme pomoc rodičů) - jarní besídky (termín bude upřesněn na webu) - 6.6. - Fotbalový turnaj - koncert ZUŠ Na Střezině ve FK – termín bude upřesněn na nástěnkách Dále hovořily paní učitelky o denním programu v MK: - co děti baví, co je dobré procvičovat doma (úchop tužky, sebeobsluha), jaké jsou na žáky kladeny nároky, sezení u stolu, oblíbené hračky atd. - logopedie – kdo má potíže s řečí, zvážit návštěvu logopeda - na závěr probíhaly individuální konzultace učitelek s rodiči. V HK dne 21.2.2019 zapsala Mgr. Martina Plšková, zástupkyně třídy Modrý klíček ve výboru Spolku rodičů Ověřila: Bc. Kateřina Nováková, ředitelka školy
zveřejněnil: 06.03.2019 Nováková Kateřina Bc.


Fotografování

Fotografování v MŠ proběhne v úterý 19.3.dopoledne,se sourozenci od 12.30 do 13.30.
zveřejněnil: 05.03.2019 Fikerová Jaroslava


Čertík Bertík

V pondělí 3.12.nás přijde navštívit Mikuláš,Čert a Anděl.Rodiče prosíme,abyste dětem na tento den připravili jednoduché masky.Nedávejte dětem vidle a masky přes obličej,děkujeme.
zveřejněnil: 29.11.2018 Fikerová Jaroslava


Vánoční besídka

Vážení rodiče,srdečně Vás zveme na vánoční besídku,která se uskuteční 12.12.v 15.30hod v modrém klíčku.Kdo by chtěl může přinést vzorek cukroví na posezení ke kávě po besídce.
zveřejněnil: 29.11.2018 Fikerová Jaroslava


Vánoční dílna

Vážení rodiče,srdečně Vás zveme na vánoční dílnu,kde si můžete společně s dětmi ozdobit adventní věnec.Věnce a všechny potřebné věci budete mít k dispozici SVÍČKY,BODCE,PŘÍZDOBY,můžete si přinést i vlastní.Po dokončení zaplatíte věnce a doplňky,které použijete.Dílna se bude konat ve čtvrtek 29.11.od 14.45do17.00hod v ZK. Vzhledem k tomu,že potřebujeme zajistit příslušné množství věnců předem,prosíme o závazné přihlášení podpisem na přiložený seznam.Na příjemné odpoledne se těší děti a paní učitelky.
zveřejněnil: 12.11.2018 Fikerová Jaroslava


odhlašování stravy

Změny v platbě a odhlašování stravy NEPŘEHLÉDNĚTE - ČTĚTE - DŮLEŽITÉ ! Vážení rodiče, od září 2018 začneme používat nový způsob elektronické odhlášky stravy dětí. Bude pro Vás komfortnější, navíc se informace budou automaticky přenášet do programu školního stravování, což nám velmi usnadní práci. Již nyní budete moci po prvním přihlášení (přihlašovací údaje obdržíte od učitelek na třídě) začít odhlašovat stravu, nahlížet na stravovací účet svého dítěte, kde uvidíte své zůstatky. Až do 7.9. 2018 půjde odhlašovat strava ještě zároveň „starým způsobem“, po tomto datu již bude starý způsob nefunkční. Doporučuji seznámit se s podrobným Návodem web odhlaska.cz., který je přiložen a také vyvěšen na internetových stránkách školy v záložce školní aktuality. JEŠTĚ JEDNA VELMI DŮLEŽITÁ INFORMACE SOUVISEJÍCÍ SE STRAVOVÁNÍM PRO NOVÝ ŠKOLNÍ ROK. Z důvodu neustálého růstu cen potravin upravujeme od 1.9. 2018 cenu denní stravy o 1 Kč na 34.- Kč a 38.- Kč pro děti s odkladem ŠD A dále: na základě kontroly auditu města jsme od 1.9. 2018 povinni účtovat od druhého dne nepřítomnosti dítěte bez odhlášení stravy rodiči, celou sazbu za stravování (bez dotace státu). U dětí do 6 let činí sazba 69.- Kč za den, u dětí do 7 let 73.- Kč, u dětí do 6 let bez odpolední svačiny 56.- Kč, u dětí do 7 let bez odpolední svačiny 59.- Kč. Tato zvýšená sazba Vám bude odečtena ze stravovacího účtu dítěte. Takto uhrazený oběd si máte možnost vyzvednout ve třídě, kam Vaše dítě dochází, v 11.45 hod. Pokud si stravu nevyzvednete v avizovaném čase a předem se nedohodnete na jiném způsobu, bude jídlo vydáno dětem ve třídě jako přídavek. Uhrazenou odpolední svačinu Vám bude školní jídelna kompenzovat balenou tyčinkou, případně jinou vhodnou balenou potravinou. Bc. Kateřina Nováková, ředitelka školy Dne 31.8. 2018 zveřejněnil: 31.08.2018 Nováková Kateřina Bc.
zveřejněnil: 03.09.2018 Javůrková Zdeňka