menu zeleny modry zluty fialovy oranzovy cerveny

třída oranžový klíček

pravidla třídy

PRAVIDLA OK:  Na svět se jen usmívej,dobré věci lidem přej..

 • pozdrav, popros, poděkuj
 • omluv se za nepěkný čin
 • neskákej druhým do řeči
 • zbytečně nekřič a nenadávej
 • u jídla se bav polohlasně, jez čistě
 • poděl se se svými radostmi i starostmi komukoliv ze třídy
 • poslouchej paní učitelku
 • naslouchej přáním druhých
 • chovej se pěkně ke kamarádům,
 • nemusíš být s každým kamarád, ale neubližuj a pomáhej
 • zacházej šetrně s hračkami - nerozbíjej je a neházej s nimi
 • neber si , co ti nepatří
 • uklízej hračky, oblečení, zastrkávej židle
 • odpadky házej do košů – papír patří do modré popelnice, plasty do oranžové(žluté)
 • po toaletě a před každým jídlem si umyj ruce mýdlem
 • nevylézej na okna
 • nesahej na ostré předměty (nože, sklo, stříkačky) a na cizí zvířata
 • nesbírej houby, plody z keřů
 • buď opatrný v silničním provozu