menu zeleny modry zluty fialovy oranzovy cerveny

třída žlutý klíček

aktuality

Zušení Lesní stezky

Vážení rodiče, Lesní stezka se v sobotu ruší z důvodu nepříznivého počasí. Náhradní termín bude upřesněn.
zveřejněnil: 23.04.2019 Jeníkovská Hana


LESNÍ STEZKA

Lesní stezka malých sportovců Těšíme se na Vás – v sobotu 27. dubna 2019 Sraz účastníků – 14 – 14.30 hodin u rybníku Biřička. Vydáte se lesem, kde na Vás čekají sportovní i vědomostní úkoly. Trasa není dlouhá, zvládnou ji i ti nejmenší. Na závěr stezky čeká děti lanové centrum a hasičská disciplína. V cíli děti obdrží za své snažení buřtík, který si můžete společně s ostatními opéci. Těšíme se na Vaši hojnou účast. Prosíme dobrovolníky, kteří by nám byli ochotni pomoci na stanovištích, nahlaste se ve třídě. Po celou dobu této akce zodpovídají rodiče za bezpečnost svých dětí. Vážení rodiče, informujeme Vás o tom, že na výše uvedené školní akci mohou být zúčastněnými pořizovány audio záznamy, za které škola neodpovídá.
zveřejněnil: 03.04.2019 Kašparová Martina


Zápis z členské schůze Spolku rodič a třídní schůzky ŽK

Zápis z třídní schůzky - únor 2019 – žlutý klíček  Finanční situace v souvislosti s uzávěrkou účetního roku 2018 • Konečný zůstatek na bankovním účtu k 31. 12. 2018 činí 52 766,04 Kč • Konečný zůstatek pokladny činí 5784 Kč • Účetnictví spolku je nutné 1x ročně zkontrolovat členy Revizní komise ve složení p. Řoutilová, Čtvrtečková, Burdychová)  Legislativní změny • Změna způsobu financování školství od ledna 2020 – nově rozpočtováno na třídy a na hodiny provozu školy, oproti starému způsobu rozpočtování na dítě. • Vstup do přípravného projektu, který zabezpečuje překrývání dvou učitelek na třídě v denní dotaci 2,5 hodiny (přijata nová učitelka zajišťující překryv ve žlutém a částečně fialovém klíčku). • Omlouvání povinné docházky posledního ročníku před ZŠ v naší MŠ již zaběhnuté. • Inkluze dětí s různými druhy postižení též probíhá – přijaty 2 asistentky pedagoga. • Cílem je zajištění alespoň 2 pracovnic na každé třídě – postupně plněno.  Inspekce • V prosinci 2018 proběhla v naší MŠ hloubková inspekce ČŠI s velmi pozitivním výsledkem. • Pozitivně hodnoceno: řízení školy, výchovně vzdělávací práce pedagogů, zavádění inovativních způsobů výuky, používání AT techniky, projekty Malý zahradník, Medvídek Nivea a Kamarádi přírody, integrace dětí se speciálními potřebami, výsledky vzdělávání, vybavení MŠ, spolupráce s rodiči a odbornou veřejností. • Inspekční zpráva bude zveřejněna na webových stránkách naší MŠ.  Rekonstrukce, malování • Proběhne v době letních prázdnin - nezasáhne do chodu MŠ  Provoz MŠ o prázdninách • Provoz ostatních MŠ našeho okrsku o prázdninách je již vyvěšen • Naše MŠ otevřena od 29. 7. do 9. 8. a od 26. 8. do 30. 8. 2019 • Žádosti o náhradní MŠ pouze 11. 6. 2019 • Úhrada na účty náhradních MŠ do 24. 6. 2019 • Seznamy přijetí budou zveřejněny 21. 6. 2019 • Postup žádostí o zařazení dítěte do náhradních MŠ bude včas vyvěšen  Oznámení přestupu dítěte do jiné MŠ • Z důvodu stanovení počtu míst pro zápis 2019 je nutné oznámit případné přestupy dítěte do jiné MŠ do září 2019.  Aplikace Naše MŠ • Umožňuje: přístup k fotogalerii, k zprávám od MŠ, omluvenky z docházky. • Pracuje se na nápravě chyby zobrazování aplikace pro mobilní telefony. • Pokud je omluvenka z docházky vyplněná předčasně a dítě se výuky nakonec zúčastní, je nutné tuto situaci sdělit příslušnému pedagogickému pracovníkovi (osobně, e-mail, telefon).  Odhláška.cz • Odhlášení do 12,30 hodin předešlého dne. • Odhláška na pondělí do 12,30 hodin předešlého pátku.  Složení tříd v následujícím školním roce • Z důvodu zvýšeného počtu odkladů školní docházky, nebude možný přechod celých tříd. • Třídy budou děleny dle věku a dělení bude probíhat po individuální konzultaci s rodiči.  Zápis do MŠ • 23. 4. 2019 od 9:00 Dopoledne otevřených dveří. • 10. a 11. 5. 2019 zápis do MŠ • Prosíme rodiče dětí ze Zeleného a Modrého klíčku, aby si své děti, pokud je to možné, nechali 10. 5. 2019 doma. Z důvodu potřeby zápisu. • Kritéria přijetí oproti loňskému roku jsou neměnná. • Upřednostňováni sourozenci. • Spádové ulice: Brněnská – stará, Fričova, Pod Zámečkem – celá, Urxova a některé ulice na NHK. • U dětí do 5 let je podmínkou očkování. • Předzápis bude probíhat elektronicky.  Plánované akce • LESNÍ STEZKA - 27. 4. 2019 od 14:00 • MDD - 28. 5. 2019 - odpoledne s rodiči, • Výlet do Fajn parku – 30. 5. 2019 • VÝSTAVA NA PLOTĚ - 2. polovina června • JARNÍ BESÍDKY - termíny budou vyvěšeny na nástěnkách a webu školy • FOTBALOVÝ TURNAJ, 6. 6. 2019 • KONCERT ZUŠ NA STŘEZINĚ ve Fialový klíček - termíny budou vyvěšeny na nástěnkách a webu školy • přednáška a beseda ŠKOLNÍ ZRALOST 7. 3. 2019 s pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny • SETKÁNÍ UČITELEK ZÁKLADNÍ ŠKOLY S RODIČI BUDOUCÍCH ŠKOLÁKŮ - 26. 3. 2019 od 16.00 Fialový Klíček  Angličtina • Navrhována nová metoda – jedna lekce týdně plus každodenní procvičování • Poplatek 65,- měsíčně (v případě zájmu)  Scio testování • Proběhne v březnu • Prosíme o vyplnění dotazníku, aby byla zachována co největší vypovídající hodnota.  Informační tabule v šatnách • Stávající nástěnky v šatnách byly nahrazeny novými informačními tabulemi.  Organizační záležitosti • Hračky – pouze jedna hračka plyšová, odpovídající velikosti. • Odvádění dětí z MŠ pouze osobami staršími 12 let. • Při nenadálých situacích je nutno doložitelným způsobem (např, SMS) informovat pedagogického pracovníka o tom, kdo dítě vyzvedne. • Zákaz parkování před vjezdem do dvora. • Do pavilonu C chodíme malou brankou. • Rodiče v případě nepřízně počasí používají návleky na obuv. • Příchod do MŠ do 8:15 hodin. • Prosíme rodiče, kteří mají možnost, o drobné opravy rozbitých hraček. • Ztracené věci dáváme do košíčku. • 12. 6. 2019 bude otevřen kurz asistentů pedagoga – kdo z rodičů by měl zájem, nechť kontaktuje pro podrobnější informace ředitelku školy.  Pedagogické záležitosti • Nutné dítě učit jíst příborem, zavazovat tkaničky, zapínat knoflíky. • Upozorňovat na správný úchop tužky – trojhranný systém. • Výslovnost – nezanedbat. V případě potřeby kontaktovat logopeda, s dětmi pravidelně cvičit. • Správné sezení u stolu – nepodporovat špatný návyk dětí v sezení v nesprávné pozici. • Nácvik psaní svého jména. • Procvičovat správný úchop nůžek i techniku stříhání Zapsala: Šárka Chalupníková Ověřila: Kateřina Nováková, ředitelka školy
zveřejněnil: 05.03.2019 Nováková Kateřina Bc.


Oznámení

Odstávka elektrického proudu, vody a tepla Vážení rodiče, v úterý 27. 11. bude v naší MŠ a blízkém okolí probíhat plánovaná odstávka dodávky elektrického proudu, tepla a teplé vody, proto bude v tento den provoz mateřské školy částečně omezen. Abychom dětem případný pobyt ve školce zpříjemnily, připravily jsme pro ně na dopoledne návštěvu místního multikina. Cena za lístek je 80 Kč. K obědu pak bude podávána polévka a studený těstovinový salát. Dítě si však můžete v případě zájmu vyzvednout již před obědem, tzn. v 11:30. V takovém případě vám bude za tento den účtována pouze dopolední svačina. Na nástěnce v šatně je k dispozici formulář, do kterého prosím zaznamenejte, zda vaše dítě přijde v tento den do školky a zda bude ve školce obědvat. Děkujeme za pochopení. zveřejněnil: 15.11.2018 Jeníkovská Hana
zveřejněnil: 15.11.2018 Jeníkovská Hana


Vánoční dílna

Vánoční dílna pro rodiče s dětmi Vážení rodiče, jste srdečně zváni na Vánoční dílnu, která se uskuteční ve středu 28. 11. od 14:45 do 17:00. Na místě budou k dispozici věnce, bodce, svíčky a další drobné ozdoby. Můžete si však donést i vlastní materiál. Po skončení tvoření uhradíte pouze to, co při zdobení skutečně využijete. Prosíme vás, aby jste předem na nástěnce v šatně napsali kolik věnců budete potřebovat. Těšíme se na vás!
zveřejněnil: 15.11.2018 Jeníkovská Hana


Divadlo

Divadlo- školička kouzel Ve čtvrtek 22.11. 2018 od 9,00 budeme mít ve školce „Školičku kouzel – Harry Potter“. Vstupné uhradíme z fondu.
zveřejněnil: 15.11.2018 Jeníkovská Hana


Seznámení se školním řádem

seznámení se školním řádem Rodiče, pročtěte si prosím buď na nástěnce v šatně, nebo zde na webových stránkách v sekci Dokumenty nový Školní řád. V šatně na nástěnce je poté k dispozici formulář, kde svým podpisem následně stvrdíte, že jste se se Školním řádem seznámili. Děkujeme za spolupráci.
zveřejněnil: 15.11.2018 Jeníkovská Hana


Se světýlkem za Ježíškem

se světýlkem za Ježiškem Ve čtvrtek 22.11.půjdeme se světýlkem za Ježiškem. Sejdeme se v 16,30 v atriu mezi pavilony, kde společně ozdobíme a rozsvítíme vánoční stromeček. Děti budou mít možnost odevzdat pro Ježiška svá nakreslená vánoční přání, která si vyvěsíme na spojovací chodbě. Společně se vydáme naší tradiční trasou na kopec Sv.Jana na NHK, kde za příznivého počasí vypustíme lampiony štěstí. Vstupenkou na tuto akci bude buď vlastnoručně vyrobená, nebo koupená vánoční ozdobička. Vezměte si s sebou lampiony, baterky, lucerničky...Těšíme se na hojnou účast, Vaše učitelky.
zveřejněnil: 15.11.2018 Jeníkovská Hana


Zápis ze schůze spolku rodičů

Zápis členské schůze Spolku při MŠ Klíček a třídní schůzky třídy Žlutý klíček 18. 9. 2018 Program: 1. Spolek rodičů - volba zástupce třidy MUDr. Jana Psutky - příspěvek zástupce spolku paní Křížové - účetnictví, výbor, informace o činnosti Spolku - členské příspěvky, příspěvky na kroužky, - odměna pro účetní - nový člen kontrolní komise 2. Informace, které se týkají školy 3. Informace třídních učitelek 4. Diskuze Ad 1) Zástupcem třídy ŽK byl zvolen MUDr. Jan Psutka, který je zároveň předseda spolku. Spolek má na vždy na začátku školního roku členskou schůzi, kde si volí zástupce do výboru, informuje členy spolku a vybírá příspěvky. Byla zvolena nová členka kontrolní komise Mgr. Petra Řoutilová za paní Chalupníkovou. Výbor spolku se schází pravidelně každý měsíc v ředitelně školy. Na projekty získává finance z grantu od magistrátu města. Uskutečnil se tak výlety 2x do Mirákula, do ZOO v Praze, Aqua park v Pardubicích, zábavném parku Šťastná země Vybrané členské příspěvky jso uloženy jsou uloženy na bankovním účtu u Fio banky. V současné době je na něm cca 28 000 Kč. Výběr příspěvků na tento rok bude přibližně 40 000 Kč. Spolek má též pokladnu a mateřské škole poskytuje zálohu na výdaje. Z příspěvků jsou pořizovány dárky, které si děti odnášejí domů (Vánoce, Den dětí, rozloučení s předškoláky, podzimní opékání, Lesní stezka, příspěvky na autobus na výlety). Hlasování: - volba zástupce třídy MUDr. Jan Psutka - o výši příspěvku - 300 Kč, sourozenci 200 Kč - člen kontrolní komise Mgr. Petra Řoutilová - odměna účetní - 400 Kč - příspěvek 200 Kč na rozšířené aktivity Výsledky hlasování viz. příloha Ad 2) Připomínka včasného placení stravného a školného Upozornění rodičů, že škola nepožaduje zasílání záloh školné a stravné na více měsíců dopředu. Rodiče obdrželi letáček pro vstup do programu Naše MŠ - možnost omlouvání dětí, hromadné zasílán mailů, fotogalerie. Odhlašování stravy přes internet - nově odhláška.cz. Rodiče nemají problém, odhlašování zvládají. Vyzvedávání obědů v případě nepřítomnosti - v 11,00 v kuchyni, v 11,45 ve třídě dítěte. Při neodhlášené stravě bude účtována sazba za stravu 69,- Kč. Od druhého dne není strava dotována. Školní řád - v nejbližších dnech bude vyvěšen na webu školy a na nástěnkách v šatně. Učitelky požádaly rodiče, aby na přiložený seznam potvrdili podpisem, že se s řádem seznámili. Prosba k rodičům - zhasínat světla v šatně, do areálu nevodit pejsky ani v něm nejezdit na kole. Zavírat branky - bezpečnost dětí, předávat děti učitelkám. Ranní příchod směřovat tak, aby byly děti v MŠ do 8,00. V 8,15 se škola zavírá. Nevozit kočárky do šatny, nechávat je před pavilonem. Učitelky oslovily rodiče, zda by někdo z rodičů nezařídil exkurzi do podniku nebo firmy kde pracuje nebo udělal besedu pro děti o své práci. Rodiče byli seznámeni s plánem akcí - přednášky pro rodiče - téma, termín bude upřesněn. GDPR - ochrana osobních údajů - vše uzamčeno, osobní údaje nejsou zasílány mailem¨ a jsou zpracovány pouze v nezbytném rozsahu. Fotografické a video záznamy z akcí školy zveřejňovány pouze se souhlasem rodičů. Není možné fotografovat nebo natáčet během dne své dítě spolu s dalšími bez souhlasu rodičů. Tento souhlas nebude škola zajišťovat. Ze společných akcí rodičů a dětí škola nezodpovídá za pořízené záznamy účastníky. Na webu nebudou prezentovány portrétové fotografie dítěte (oslavy narozenin) spojené se jménem. Nejbližší akce - podzimní opékání, Se světýlkem za Ježíškem - vstupenka jedna ozdobička, Světýlko - tradiční průvod na NHK., vánoční dílna - adventní věnce, vycházka do lesa, divadla v MŠ. Ad 3) Učitelky rodiče seznámily s režimem dne, pravidly třídy, nové značení hraček, skříněk, které usnadňuje dětem úklid. Seznámili je s požadavky - označení oblečení, vést děti k samostatnosti - oblékání, sebeobsluze, správné držení tužky, lžíce, správné sezení na židli. Ve druhém pololetí začneme používat příbory. Číst nástěnky, webové stránky. Ve škole opět proběhne zrakový screening pro nové děti zdarma, děti, které navštěvují Školu déle, za poplatek 160 Kč. 27. 9. nepůjde elektrika. Učitelky požádaly rodiče, kdo by mněl možnost, aby nechal děti doma. 3. 10. vycházka do lesa s lesním pedagogem. Ad 4) Diskuze počet přítomných pro proti zdrželo se hlasování Volba zástupce 17 17 0 0 Výše příspěvku 17 17 0 0 Člen kontrolní komise 17 17 0 0 Příspěvek na rozšířené aktivity 17 17 0 0 Odměna pro účetní 17 17 0 0
zveřejněnil: 26.09.2018 Jeníkovská Hana


Poděkování

Děkuji za milé ocenění naší práce, kterého se nám dnes dostalo od Vás, rodičů dětí, které nám s důvěrou svěřujete do péče. Byla jsem upřímně dojatá, jaké máme skvělé a osvícené rodiče. Již dlouho chodím okolo prodejny "Bez obalu" (v Malšovicích) a ještě jsem se neodvážila tam vstoupit, i když jsem moc chtěla. Vy jste mi dali dárek, který mi zrušil "zábrany" - z neznalosti a hned po návratu z chalupy umyju krásné nádobky a vyrazím na nákupy. Budu tuto formu nakupování dál šířit mezi své známé a rodinu. Už dlouho jsem nedostala dárek, který by mě tak potěšil. Ještě jednou moc děkuji a přeji mnoho společných chvil strávených se svými nejbližšími - Vašimi dětmi. Alena Bártová
zveřejněnil: 29.06.2018 Bártová Alena