Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342
pohled do třídy fialový klíček

třída fialový klíček

vítejte v naší třídě

aktuality

obrázek zpráva Oslava Mezinárodního dne dětí
Oslava Mezinárodního dne dětí

31.05.2022

V úterý 31.5. v naší MŠ oslavíme Mezinárodní den dětí. Dopoledne budou mít děti plné soutěží. Za jejich splnění obdrží drobný dáreček. Odpoledne ve 14:30 zhlédnou vystoupení bublináře. Od 15:00 bude na školní zahradě piknik pro rodiče s dětmi. K tanci a poslechu zahraje pan Kadeřávek, vystoupí taneční skupina A team, a také budete mít možnost zakoupit si zmrzlinu či ledovou tříšť. S sebou si přineste deku, občerstvení a dobrou náladu.

zelený klíček modrý klíček žlutý klíček fialový klíček oranžový klíček červený klíček 713 klíček

Oblečení dětí na besídku třídy Fialový klíček

08.05.2022

fialový klíček

obrázek zpráva Informace o uzavření MŠ Klíček v období letních prázdnin
Informace o uzavření MŠ Klíček v období letních prázdnin

05.05.2022

Vážení rodiče, dovolujeme si vás informovat o termínech, v nichž bude naše MŠ v období letních prázdnin uzavřena. V této době můžete využít prázdninového provozu v pověřené MŠ. Harmonogram provozu naší MŠ naleznete v přiloženém odkazu, který se objeví po kliknutí na červené tlačítko "Více". Informace o přihlášení k prázdninovému provozu a rozpis pověřených škol v době uzavření naší MŠ uveřejníme s dostatečným předstihem na našich webových stránkách. Sledujte aktuality.

zelený klíček modrý klíček žlutý klíček fialový klíček oranžový klíček červený klíček 713 klíček

zpravodaj

nejnovější zprávy z naší školky

obrázek zpráva Den země
Den země

19.04.2022

V úterý 19.4. 2022 se děti Fialového klíčku v Kubišových sadech v Hradci Králové, v rámci akce Den země 2022 - Naše klima - bude teplo nebo zima, zúčastnily ekologické stezky se šesti stanovišti, na kterých plnily vědomostní úkoly. Počasí nám z počátku nepřálo, postupně se ale vyčasilo a vysvitlo i sluníčko. Děti si mimo jiné zopakovaly části, ze kterých se skládá strom, rozlišovaly stopy zvířat, listnaté a jehličnaté stromy s jejich typickými znaky, poslouchaly zvuky ptáků, zazpívaly si písničku "Strom", třídily obrázky s drobnými živočichy. Při závěrečném hodnocení se děti vyjádřily, že se jim celá stezka líbila.

fialový klíček

obrázek zpráva Dobrodružné putování novohradeckými lesy
Dobrodružné putování novohradeckými lesy

13.04.2022

Děti Fialového klíčku se spolu s učitelkami a paní asistentkou vydaly v pondělí 4. dubna na výlet do novohradeckých lesů. Nejen, že prověříly svoji tělesnou zdatnost (celkem ušly 4 km), ale také měly možnost si vyzkoušet některé dovednosti při volném pohybu v přírodním terému, zopakovat si znalosti o lese (o zvířatech, stromech a některých dalších zákonitostech). I když po náročné cestě byla na všech zúčastněných znát únava, přesto se jim výlet líbil. Za své snažení obdržely odměnu.

fialový klíček

obrázek zpráva Putování městem Hradec Králové
Putování městem Hradec Králové

30.03.2022

Třída Fialový klíček se vydala v pondělí 21.3. 2022 do historického centra našeho města. Cestou děti viděly Velké náměstí, Chrám sv. Ducha, Bílou věž, Pivovarské náměstí,obřadní síň, Morový sloup, městské hradby, kašnu, "Zpívající schodiště", dřevěný kostelík v Jiráskových sadech, Elektrárnu Hučák a přilehlý most, prošly se po nábřeží v blízkosti řeky Labe, viděly Muzeum. Počasí přálo, celé dopoledne svítilo sluníčko. I když výletníci byli unavení delší chůzí, výlet se všem líbil.

fialový klíček

plán akcí

na co se můžeme těšit

květen 2022

Přednáška pro rodiče na téma agrese u mladších dětí. Přednáší Mgr. Miroslav Bubeník. Akce se koná ve třídě fialový klíček.

zelený klíček modrý klíček žlutý klíček fialový klíček oranžový klíček červený klíček

Dopoledne na zahradě MŠ budou děti plnit úkoly na stanovištích v rámci dopolední docházky do MŠ. Odpoledne bude na zahradě MŠ připraven program pro rodiče s dětmi. Podrobný harmonogram odpoledního programu naleznete v aktualitách.

zelený klíček modrý klíček žlutý klíček fialový klíček oranžový klíček červený klíček
červen 2022

Představení "Nádherné úterý", začátek v 9:00 hodin - mladší děti/10:00 hodin - starší děti

zelený klíček modrý klíček žlutý klíček fialový klíček oranžový klíček červený klíček

napište nám zprávu

adresát: fialovy@msklicekhk.cz

kontakt

třída fialový klíček

třídní učitelky: Alena Bártová, Bc. Kateřina Nováková, Jitka Suchá
asistentka pedagoga: Sabina Součková

obrázek rakety